Bastjänster

Våra bastjänster

  • Löpande bokföring, reskontrahantering
  • Skattedeklarationer
  • Periodisk sammanställning
  • Fakturering
  • Moms och arbetsgivardeklaration, EU- och importmoms
  • Löner
  • Månadsrapporter
  • Kontrolluppgifter
  • Årsbokslut

Vi har både priser på löpande räkning samt olika paket till fasta priser.