Plustjänster

Våra plustjänster

  • Årsredovisningar K1, K2 och K3
  • Inkomstdeklarationer, bolag och privata
  • Skatteärenden
  • Bilförmånsbeskattning
  • VMB
  • Helhetslösning ekonomiavdelning

Vi har både priser på löpande räkning samt olika paket till fasta priser.